En smart
reklamstrategi

All kommunikation syftar till att förändra attityder hos målgruppen. Därför rekommenderar vi att det tas fram en kommunikationsplan som alla parter kan förhålla sig till. Det finns sex viktiga frågor att besvara i samband med att en kommunikationsplan upprättas. Dessa frågor är till vem, när och vad samt hur, var  och varför.

VEM vill vi nå med budskapet

Vilken är den primära målgruppen? Finessen med en tydlig och avgränsad definition av idealkunden är att skapa fokus. Med en tydlig målgrupp blir marknadsföringen effektiv.

NÄR ska budskapet framföras

När ska olika kampanjer planeras och genomföras? Det är naturligtvis viktigt att kommunikationen samordnas med beslutade marknadsaktiviteter för att uppnå bästa möjliga effekt.

VAD ska innehållet i budskapet vara?

Vad ska sägas? Ett företag måste noga överväga vilka argument som ska användas och vilken information som ska betonas. Man måste dessutom bestämma sig för om en viss information ska utelämnas helt eller delvis.

VAR ska budskapet kommuniceras ut?

För att kunna fatta beslut måste sändaren ha kunskap om exempelvis både räckvidd och täckning hos olika media i aktuella geografiska och demografiska marknadssegment.

HUR ska budskapet kommuniceras?

Sändaren av ett budskap måste noga bestämma vilka metoder som ska användas för att nå mottagaren. Vi måste välja bland de medel som står till buds för att få mottagarna att läsa, titta, uppleva och fångas av det budskap som sänds ut.

VARFÖR kommunicera?

Så till sist måste man ändå ställa sig frågan, varför ska vi göra detta? Vilken nytta ger den planerade kommunikationen företaget och dess intressenter? Vilka mål är det man vill uppnå?

Vill du ha en smart strategi?

Vad kan vi
hjälpa dig med?

Helhet Reklam
Lärlingsgatan 18
904 22 Umeå

Växel
090-200 89 50

E-post
info@helhetreklam.se

Öppettider
Mån-Tor 08.00-17.00
Fredag 08.00-16.00